Podcasts › 129. Tramafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar

Tramafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Anette Birgersson

Vilka delar innehåller traumafokuserad KBT för barn och ungdomar?

Hur går  TF-KBT till?

Vad står ”PRACTICE” för?

Hur skriver man boken om traumat (traumanarritiv)? 

När jobbar man med barnet och när jobbar man med föräldrarna och har de gemensamma samtal?

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Anette Birgersson om tramafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar.

Anette Birgersson är Socionom, leg. psykoterapeut/Licensed Psychotherapist Adjunkt/Lecturer Barnafrid – Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse. Lena Olsson-Lalor är leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Lena Olsson-Lalor och Anette Birgersson hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

TF-KBT är en familjefokuserad traumabehandling där man arbetar med både barn och förälder alt. annan omsorgsperson). 

En strukturerad, komponentbaserad metod som är adaptiv och flexibel till kulturell miljö, ålder och familjesystem.

Målet är att terapeuten ska hjälpa föräldrar att kunna ta över ansvaret att hjälpa barnet. Att kunna hjälpa barnet om eventuella symtom återkommer. Man strävar efter att lyfta relationen mellan förälder och barn.

Komponenter:

1. Stabiliseringsfas Nu-perspektiv

P – Psykoeducation and parentingscills – psykoedukation och föräldrafärdigheter) 

R – Relaxation – avslappning  

A – Affective modulation – känsloskola 

C – Cognitive processing –  kognitiv bearbetning

2. Då-perspektiv

T – Traumanarrative – traumaberättelse

I- In vivo desensibilitation – in vivo exponering

3. Framtidsperspektiv 

C – Conjoined parent-child sessions

E – Enhancing safety- and socialscills – vidmakthållande

HÅLLPLATSER:

Presentation av Anette Birgersson 1:50

Vad är TF-KBT 2:30

P-R-A-C-T-I-C-E 5:07

Upplägg – antals sessioner 6:37

Om föräldrar är förövare 10:16

Behandling utan omsorgsperson 12:34

Psykoeducation and parentingscills 14:22

En eller flera behandlare 18:13

Relaxation – avslappning 20:14

Affective modulation – känsloskola 23:24

Cognitive processing 24:55

Traumanarrative 29:55

In vivo desensibilitation 35:08

Conjoined parent-child sessions 36:40

Enhancing safety- and socialscills 39:35

Anette Birgersson Socionom, leg. psykoterapeut/Licensed Psychotherapist Adjunkt/Lecturer Barnafrid – Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare