10. Vad gör jag när klienten inte vill bli nykter eller drogfri? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

10. Vad gör jag när klienten inte vill bli
nykter eller drogfri?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Gäst i detta avsnitt är Therese Lindberg.

Therese är Socionom/Behandlare i ett behandlingsteam och arbetar med CRA.

 

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera situationen när klienten inte vill bli nykter och/eller drogfri.

Därför vill Lena och Therese hjälpa dig genom att svara på frågan:

  • – Vad gör jag när klienten inte vill bli nykter eller drogfri?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

3 ”action” tips till dig som är missbruksbehandlare:

  1. 1. Jobba koncentrerat med att öka motivationen genom motiverande samtal
  2. 2. Beskriv mål tydligt t ex öka antalet nyktra dagar
  3. 3. Avsluta behandlingen om ingen förändring i  motivationen sker och hälsa klienten välkommen åter

Öka motivation;

Samtalsmetodiken i CRA, A-CRA och CRAFT är motiverande samtal. I motiverande samtal förespråkar man ett förhållningssätt som främjar samarbete, acceptans, medkänsla och förhållningssättet kallas också MI-anda.

I MI använder man sig av BÖRS (Bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattning). Med hjälp av BÖRS och MI-anda kan vi hitta diskrepansen, ambivalensen och locka fram förändringsprat.

Beskriv mål tydligt t ex öka antalet nyktra dagar;

Gör målen mätbara men uppnåbara och tillräckligt små för att hen ska lyckas.

Avsluta behandlingen om ingen förändring i motivationen sker och hälsa klienten välkommen åter

Om klienten har återgått i missbruk och inte har åtagit sig/”commitat” till att vilja vara nykter och drogfri och du har provat alla dina talanger i MI, hälsa då hen välkommen åter när villigheten är högre.

Man kan vilja något men det betyder inte att man är villig att göra en förändring.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.