Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)

FÖR BEHANDLARE 2+2 dagar + en halvdag via webb

Kursen riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvård; tex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare,som önskar lära sig mindfulness från grunden genom att påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Det är också en grundläggande kurs för den som efterhand själv vill lära ut mindfulness till andra. Kursen kan också passa personer inom angränsande områden, t.ex inom skola eller HR-området. MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen, som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

Kursen riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvård; tex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare,som önskar lära sig mindfulness från grunden genom att påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Det är också en grundläggande kurs för den som efterhand själv vill lära ut mindfulness till andra. Kursen kan också passa personer inom angränsande områden, t.ex inom skola eller HR-området. 

Kursen kan räknas som utbildningsterapi eller egenterapi (beslutas av respektive utbildningsarrangör/institut).

Kursen motsvarar 8-veckorsprogrammet (steg 1 i MBSR vid Center for Mindfulness Sweden) och ger behörighet till steg 2 (practicum). Det kommer också att ge behörighet till ”Mindfulnesshandledare i MBKT” (steg 2 i MBKT) som planeras under nästa år i Luleå.

 

Du får;

  • Steg 1 MBKT  för professionella
  • Steg 1  MBSR
  • Räkna som egenterapi / egenutbildning (se institutet)

Tillträde till:

  • Steg 2 MBKT handledare  för professionella  (Luleå 2019)
  • Vidare MBSR

 

Innehåll

Innehållet baseras huvudsakligen på mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) enligt Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdale. Kursen är delvis upplevelsebaserad och meditation i grupp kommer att vara återkommande under kursdagarna. Reflektioner och återkoppling på övningarna görs ur personligt perspektiv, så att den är utbildningsterapeutisk, men i kursen berörs också hur mindfulnessövningar kan användas i sitt praktiska arbete med andra. Inom gruppen råder tystnadsplikt.

Material samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Upplägg

2 + 2 heldagar samt halvdag via webb mellan träffarna, med möjlighet till dialog. Deltagare förväntas utföra hemuppgifter/meditation motsvarande 20 till 40 min per dag mellan de två kurstillfällena.

Kursledare

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har sedan 2006 hållit ett hundratal 8-veckorsprogram i MBKT. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh.

Var? KBTarna – Bli en bättre behandlare Kungsgatan 24G Luleå

När? 15-16 sept samt 6-7 oktober 2018 (halvdag via webb ej bestämd)

Vad kostar det? 10 000 ex moms (25%)

Anmälan är bindande och arrangören förbehåller sig rätten att ställa in vid för få anmälningar.

Anmälan senast 13 augusti 2018

info@blienbattrebehandlare.se

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) för behandlare

Anmäl dig här