Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT

Motsvarande omfattning 45 högskolepoäng (hp) . Utbildningen är auktoriserad av Svenska föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapier. Nästa utbildning VT 2019.

Ansökan senast 1 november 2018

info@blienbattrebehandlare.se

Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT

Kontakta oss för mer information